Gerilim-Trafoları

Gerilim Trafoları

Gerilim trafoları çeşitleri, endüklif, kapasitif ve optik olarak üç gruba ayrılmaktadır. Yüksek gerilimin izole edilmesi için kullanılan modeller, Armtek güvencesindedir.

Gerilim Trafoları Nedir?

Elektrik alt yapısına ve tesisatında önemli rol oynayan gerilim trafoları, bağlı olduğu devrede primer gerilimi ölçüye göre küçülterek stabil akım sağlar. Terminallerde aletleri besleyen ve yüksek gerilimin izole edilmesinde ölçme ile koruyucuyu etkiye sahiptir. Gerilimin istenilen düzeye gelmesinde ve düşük voltajlı cihazlarda sistemin korunması, ölçülerek dengeli durmasında sekonder ile birlikte çalışmaktadır.

Gerilim trafosu neye göre seçilmelidir; Hassasiyet ve çalışma sıcaklığı derecesine göre seçilmelidir. Parametrelere dikkat edilerek uzmanlar tarafından izolasyon gerilimi dikkate alınarak yönlendirme yapılır. Endüklif ve kapasitif ile optik gerilim için primer gerilim aralığı, sekonder gerilim aralığı ve VA cinsindeki kapasite özellikleri dikkate alınmalıdır.

  • Yüksek gerilimi belirli orana düşürür.
  • Ölçü trafoları olarak işlem yapar.
  • Sekonder çıkışları ve primer devresindeki gerilimi dönüştürme oranını devreye aktarma görevini üstlenir.
  • Aynı gerilim transformatörü ile birkaç ölçü aleti kullanılabilmektedir.

Gerilim Trafoları Özellikleri Nelerdir?

Yüksek gerilimin düzenlenmesi ve orana göre ölçü aletleriyle koruma rölellerini primer gerilimden izole etme görevine sahip gerilim trafoları, ölçüm ve koruma amaçlı kullanılmaktadır. Enerji merkezinin çalışma sırasında sekteye uğramaması ve hata vermemesi için büyük gerilimlerin ölçülmesinde önemli bir yere sahiptir. Gerilimin düzenlenmesi ve ölçülmesi için kullanılan ölçüm değerine göre izolasyon aralığını kendisi belirler. Bu da güvenli elektrik yayma ve akım sağlamak için önemlidir.

  • Primer sargıları ince ve çok sargılı olarak tasarlanmıştır.
  • Sekonder sargılarının giriş ve çıkış uçları harflere göre düzenlenmiştir.
  • Sekonder çıkışları devre gibi çalışmaktadır.
  • Sekonder sargıları kalın telli ve az sarımlıdır.
  • Gerilim transformatörleri için ölçü aletleri bağlantısında polaritesi olmalıdır.
  • Dönüştürme oranına göre sekonder devreye akıtma yaparak düzenleme sağlanır.

Gerilim Trafoları Çeşitleri

Gerilimin düzenlenmesi için kullanılan trafolar, açık ve kapalı alanlara göre düzenlenmiştir. Akım, wat, primer ve sekonde yapılarına göre test edilerek trafo içinde konumlandırılır. Dahili ve harici tip modelleri ve metal gövdeli metalize gerilim trafoları bulunmaktadır.

Trafo çalışma sırasında enerjinin kaynaktan gelişini kontrol etmek ve güvenli aktarımın sağlanmasında rol oynamak için kullanılan gerilim tipleri, açık ve kapalı alanlar, güç ve akım özelliklerine göre tercih edilmelidir. Mühendislerle birlikte çalışılarak, kullanılması gereken modeller, yapı, akım ve güç kapasitesine göre analiz edildikten sonra tercih edilmelidir.

Endüktif Gerilim Trafoları

Endüktif modeller, düşük görünür güce sahip yapıda olan izolasyon gerilimi için kullanılır. Gerilim dönüşümünü yüksek doğrulukta yapabilme kapasitesine sahiptir. Çok düşük olan güce karşı önlem alabilme, yapısal olarak primer gerilim aralığı ile sekonder gerilim aralığı düzenlemesine göre işlem yapabilme kapasitesine sahiptir.

İzolasyon gerilimi için kullanılan, gerilim dönüşümünü yüksek doğrulukla yapabilen özel tasarımlardır. Gerilim trafoları için kullanım alanları düşük kapasiteye göre düzenlenmiş çeşitler arasında yer almaktadır.

Kapasitif Gerilim Trafoları

Kapasitif gerilim trafo modelleri, gerilim bölücü ile kullanılır. Ortada bir endüktif transformatör kullanılarak oran üzerinden iki kapasitif empedans tarafından kontrol edilecektir. Üç tip gerilim trafo modeli arasında yüksek kapasiteleri alanlar için tercih edilebilir.

Primer gerilim aralığı, sekonder gerilim aralığı, VA cinsinden kapasite ve çalışma sıcaklığına göre yüksek kullanım özelliklerine sahiptir.

Optik Gerilim Trafoları

Optik gerilim trafoları polarize ışığı döndürmektedir. İç alanda trafo gerilimine yön verebilen ve dönüşümün sağlanmasında etkili olan Faraday efektinden yararlanarak çalışmaktadır. Genel olarak ölçü aletlerini ve koruma rölelerini primer gerilimden izole etmek için ölçüm ve koruma amaçlı kullanılabilmektedir.

Jeneratörlerin empedansını korumak ve şebekeyi senkronize etmek için kullanılabilen izole amaçlı açık devre çalışma özelliklerine sahiptir.

S.S.S

Kısaca Gerilim Trafoları Nedir?

Bağlı oldukları devreye karşı önlem alan gerilim trafosunun amacı primer gerilimi istenen orana çekerek, küçültme işlemiyle sekonder terminaline bağlı cihazların güvenli izole bir şekilde beslenmesini sağlamaktır. Yüksek gerilimden izole etmek için kullanılır.

Gerilim Trafoları Nerede Kullanılır?

Alternatif akım ölçü aletlerinin ölçme alanlarının genişletilmesi için kullanılmaktadır. Belirli oranlarda yüksek gerilimin izole edilerek düşürülmesini sağlayan ölçü trafolarında yer alan güvenli enerji mekanikleridir. Alternatif akımın ölçülmesiyle enerjinin stabil akışını sekonder sargısı üzerinden sağlar, kısa devreyi engeller.