Motor-Koruma-Rölesi-

Motor Koruma Rölesi

Motor koruma rölesi diğer adıyla ‘faz koruma rölesi’’ olarak 2 faz altında çalışmayı engeller. Isı ve faz dengesizliği durumlarında koruma sağlayan mekaniklere sahiptir. Armtek koruma rölesi sistemlerini gelişmekte olan güç kaynağı teknolojilerine uygun olarak önermektedir.

Motor Koruma Rölesi Nedir?

Motorların 2 faz altında çalışma durumunda, stabil durum bozulmaya ve faz dengesizlikleri oluşmaya başlar. Faz koruma amacıyla kullanılan motor koruma rölesi, iç dengesinin sağlanması ve aşırı ısınma hallerinin soğurtulmasını sağlayacak gerilim korunması için kullanılabilmektedir. Faz dengesizliği ile faz sırası ile düşük besleme gerilimine karşı korumanın devreye girmesi için mutlaka kullanılması gereken mekanikler olarak önemlidir.

Gerilim dengesizliğinin olduğu durumlarda yükler üzerine düşen akım gerilimin asimetri dağıtımıyla ısı kayıplarının oluşmasını sağlamaktadır. Isı kayıpları oluştuktan sonra motorun nominal gücü azalacaktır. Gecikme süresi ve gerilim dengesizliği durumlarına göre motor devreden çıkmadan koruma rölesi sayesinde çalışmaya devam etmektedir. Kullanıcı tarafından ayarlanan gerilim dengesizliğine karşı gecikme süresine göre motoru şebekeden keser, koruma sağlanır.

Motor Gerilim Dengesini Koruma

Gerilim dengesizliğini korumak için faz sırası rölesi ile birlikte motor koruma rölesi çalışmaya başlar. Ayar opsiyonuna bağlı olarak faz sırasındaki ve gerilim hattındaki dengesizlikler için ayar gerilim dengesizliğinin olası durumunda devreye girmeye yatkındır. Üç fazlı sistemler için kullanılan koruma rölesi, 2 fazın altında olan gerilim anında motorun dönüş yönünü tanımlar ve faz koruma röleleri faz sırasının değişmesinde motorun şebekeden anında ayrılmasıyla devreye girecektir.

  • Faz ve faz arası gerilim farkına göre 3 sn. devreye giriş yapar.
  • 3 sn sonunda röle çıkış yapacaktır.
  • Ardından motor devreden çıkar.
  • Ayar gerilim dengesizliğinin %5 ile %15 oranında röle üzerinde ayarlanması sağlanır.
  • Gerilim dengesizliği ayarlar aşıldığında ortaya çıkan durum olarak faz koruma rölesi ile eşit konumda çalışmalıdır.

Motor Koruma Rölesi Faz Sırası Kontrolleri

Faz sırası kontrollerine göre motorun şebekeden anında ayrılmasını sağlayacak olan motor koruma rölesi, sistemin uç gerilim sırasındaki bağlantılarından kaynaklı çıkış yapar. Fazların 2’den az çalışması durumunda motor ısınır, gerilim artar ve bu sırada iç mekanikler zarar görebilir. Faz sırasına göre kontrollerin sağlanabilmesi için koruma rölesi motor enerjisinden bağımsız olarak çalışmaktadır.

  • Fazlar L1, L2, L3 olarak bağlanmış olmalıdır.
  • L1, L2, L3 faz sırasından herhangi biri kesildiğinde çıkış rölesi devreye girer, aktif konuma gelir.
  • Çıkış rölesi aktif olduğunda motor devre dışı kalacaktır.
  • Motor sargısı ve aşırı ısınma kontrol altında kalır.

Motor Koruma Rölesi PTC Koruması Nedir?

Aşırı ısınma durumunda motorun zarar görmesi olasıdır. Motor koruma rölesi kullanım amacı motorun bu duruma yaklaşırken devre dışı kalmasını sağlamak, faz sıralamasındaki düzensizliğe engel olarak yetersiz beslenme gerilimini motorun çalışmasını engelleyerek durdurabilmektir. Sıcaklık arışı iç mekaniğe zarar verirken, röle anında devreye girerek motorun bağımsız hareket etmeden önce durmasını sağlar.

PTC sınır değerinin aşıldığı anda motorun devreden çıkması için doğru zamanın oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Yetersiz beslenme durumunda, aşırı ısı ve gerilim bilgilerinin röle üzerindeki PTC sınır değerinin aşılmasını da kontrol altına almış olur.

Motor Koruma Rölesi Kullanım Alanları

Motor koruma rölesi kullanım alanları; sigorta görevi yapacağı için birçok güç kaynağında kullanılır. Küçük güçlü motorlarda, ve aşırı akımın meydana gelebileceği güç kaynaklarında arızanın önceden tespit edilmesi için kullanılmaktadır.

Koruma etkisini termistör röle ya da termik röle ile birlikte sağlayacak kaynakların 15 KW değerindeki motor gücünü de kapayabileceği iki ve üstü faz sayısına sahip cins motorlar için kullanılması önerilir. Geri dönüş gerilimi en fazla 15 V, çalışma sıcaklığı -40 ve açma gerilimi ‘faz arası’’ %30 VAC ile %20 VAC arasında olabilir.

S.S.S

Motor Koruma Rölesi Nerede Kullanılır?

Elektronik olarak imal edilen motor koruma röleleri 3 fazlı motorlarda kullanılır. Motor sargılarında gerilimin düşmesi, 2 fazdan alta olan durumlarda iç mekaniklerin korunması için kullanılır. Olumsuz ve dengesiz gerilimin ortadan kaybolması için önemlidir.

Gerilim Faz Koruma Rölesi Ne İşe Yarar?

Faz sırasındaki değişkenlerin devreye girmesi, faz sayısının 2’den aşağıya düşmesi durumlarında aşırı ısı ve motor kaynaklı güç kaybının oluşmaması için kullanılır. Düşük gerilime karşı koruma ve mikroişlemci kontrollerini sağlamak için ihtiyaç duyulur.